Ordliste

Slik gjør du 
Skriv inn søkeord og klikk søk.
Spansk søkeord oppgis i felt for spansk.
Norsk i felt for norsk.
Engelsk i felt for engelsk


Søketips:
Hele ord: también
Feil i ord: tambien
Ord som begynner på: tambi*
Ord som inneholder: *tambi
Tvil om en bokstav: tambi?n
Tvil om flere bokstaver: tamb*n
Tvil om flere bokstaver: tamb*?n

Alle søk og språk kan kombineres.

Slik skriver du spanske bokstaver.


Spansk ordliste
Real Acdemia Española


Tast inn søkeord - Teclea palabra para buscar - Key in your searchword
Spansk - Español - Spanish Norsk (Bokmål) - Noruego - Norwegian Engelsk - Ingles - English
 

AYUDA

HJELP

HELP
Buscar exacto: también
Error en palabra: tambien
Palabra empiezo con: tambi*
Palabra incluido: *tambi
Duda de letra: tambi?n
Duda de mas letras: tamb*n
Duda de mas letras: tamb*?n


Es posible combinar todos buscuedas y lenguas.

Escribe palabra español en el campo de español.
Noruego en el campo de noruego.
Inglés en el campo de inglés.
Hele ord: también
Feil i ord: tambien
Ord som begynner på: tambi*
Ord som inneholder: *tambi
Tvil om en bokstav: tambi?n
Tvil om flere bokstaver: tamb*n
Tvil om flere bokstaver: tamb*?n


Alle søk og språk kan kombineres.

Skriv spanske søkeord i felt for spansk.
Norsk i felt for norsk.
Engelsk i felt for engelsk
Complete words: también
Error in word: tambien
Word begins on: tambi*
Word contains: *tambi
Doubt on letter: tambi?n
Doubt on more letters: tamb*n
Doubt on more letters: tamb*?n
All languages and searches may be combined. Write Spanish words in the Spanish field.
Norwegian in the Norwegian field.
English in the English field

        Personvernerklæring (Privacy policy)

.

search_1.html

Flag Counter