Om elTranslador

Les litt om hvordan elTranslador fungerer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spansk ordliste
Real Acdemia Española


Om elTranslador - Sobre elTranslador (texto en noruego).
 

Hvordan fungerer elTranslador?

Hovedprinsipper:
elTranslador oversetter spansk tekst til norsk og ikke omvendt(!)

Prossessen starter med å gjøre en analyse av alle enkeltord. Ordene oversettes og klassifiseres (verb med person og tid, substantiv med kjønn osv.).
Disse opplysningene hentes fra en omfattende ordliste, som inneholder ca 100 000 spanske ord og uttrykk, oversatt til norsk (og engelsk).

Verb.
En "verb funksjon" finner fram til bøyde verb i teksten og leder til verbet i infinitiv. (Kun infinitiv formen av verb lagres i ordlisten.) Ordlisten og bøyeformen peker så på norsk oversettelse.

Subjektløp.
Navn på person eller substantiv relatert til person og som finnes i ordlisten, danner et "subjektløp".
På spansk angis person med verbets bøyeform, men 3. person er lik for han og hun, og subjektløpet benyttes for å anta rett person (han eller hun).

Fraser og ordtak.
Ord sammensatt av flere ord som finnes i ordlisten oversettes direkte slik de er, men evtuelle bøyde verb tas hensyn til.

Adjektiv og adverb.
Disse må ofte omplasseres slik at teksten blir "litt mer norsk".
På spansk plassers adjektiv og adverb som hovedregel etter substantivet, men i noen tilfelle plasseres disse foran substantivet, noe som medfører at betydningen skifter.

Tema
Noen ord omhandler gjerne et bestemt tema, slik som penger, tid, reise etc.
Dette tas i noen grad hensyn til, og forbedres etterhvert. 

 

Prossessen resulterer i en oversatt tekst, men betydningen kan være misvisende eller direkte feil, særlig fordi mange ord har mer enn en betydning.

 

Oversatte tekster brukes på eget ansvar.

 

 

Oversettelse fra et språk til et annet er ikke noen eksakt vitenskap, og ikke matematikk, men kanskje en form for kunst (?).
Spansk er i likhet med andre sydeuropeiske språk en variant av latin og mer ulikt norsk enn f.eks. tysk og engelsk.

Maskinell oversettelse gir ofte merkelige resultater, noen ganger kan det bli ganske uforståelig.
Spansk språk har mange ordtak og svært mange ord har flere forskjellige betydninger.
De spansktalende landene i Latin-Amerika har beholdt mange gamle spanske uttrykksformer og i tillegg finnes ord og uttrykk som stammer fra landenes urspråk.

Spansk er i likhet med andre språk en "levende organisme" i stadig utvikling. Nye ord kommer til, særlig mange engelske men også andre "låneord" tas i bruk og tilpasses det spanske språket og noen ord får ny betydning.

En ordliste blir derfor aldri helt komplett eller feilfri, og også gramatikken endrer seg over tid.

Selv om elTranslador stadig forbedres, analysen forbedres og ordlisten tilføres nye ord og feil rettes, må vi innse at elTranslador aldri vil kunne bli perpekt og ferdig utviklet men vil være en god støtte ved oversettelse.

 

elTranslador finnes i to utgaver:

- Denne web-tjenesten.

- En PC basert utgave.

Det benyttes felles program og ordliste for oversettelse i begge utgaver.

 

inneholder bla.funksjoner som:
- Tekstbehandler med lagring av original og oversatt tekst.
- Valg av alternative ord i oversatt tekst.
- Mulighet for å bygge opp egen ordlist som så kan benyttes sammen med og
evt. prioriteres foran innebygget ordliste.
- Automatisk merking av ukjente og modifiserte ord når tekst oversettes.
- Oppslag på ord i ordliste direkte fra original eller oversatt tekst.
- Søk i ordlisten på spansk, norsk (og engelsk) i en omfattende søkefunksjon.
- Innsyn i analysen som ligger til grunn for oversettelsen.

 

Kilder som er benyttet ved utviklingen av elTranslador (oversettelse og gramatikk) finnes her.