Prøvetekst.

Her finnes noen spanske tekster for å prøve oversettelsene.


>

Finn gjerne noen andre spanske tekster på nettet..


 

Noen spanske sider:
Spansk litteratur
Klassiske fortellinger
Noen kjente eventyr
10 mest kjente spanske bøker 

Språksider:
En omfattende side

Spansk ordliste
Real Acdemia Española


Kilder som er benyttet ved utviklingen av elTranslador (texto en noruego).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

 

Real Academia Española. http://buscon.rae.es

Spansk blå ordbok, Kunnskapsforlaget (C).

Escolas ordbok bokmål, Escola Forlag.

Spansk basisgramatikk, Kjær Jensen, Akademisk Forlag. (C).

EsoSi, Gyldendal Norsk Forlag. (C).

Kunnskapsforlaget(C). Norsk-Engelsk, Engelsk-Norsk,
Kunnskapsforlaget.(C). Spansk skoleordbok.
Kunnskapsforlaget.(C). www.ordnett.no

Verbix (C). http://www.verbix.com

Verificador, Signum Cía Ltda (C).

Freelang dictionary(C).

Lingolex.com(C).

The Internet Dictionary Project.

About.com Inc (C). http://www.about.com

TriTrans http://www.tritrans.net

Wikipedia http://no.wikipedia.org

Google language_tools http://www.google.com