Spanske bokstaver.

Noen spanske bokstaver skrives med apostrof eller tilde.
Disse bokstavene finnes ikke på et norsk tastatur, men her oppskriften på hvordan slike bokstaver skrives.


På sidene for oversettelse og ordliste, finnes kanpper til å klikke på for å få til slike bokstaver.


 

 

 

 

 

Spansk ordliste
Real Acdemia Española


Slik skriver du spanske bokstaver
 

Noen spanske bokstaver kan skrives med apostrof ´eller tilde ~


1) Apostrof over á é í ó ú ý
Hold "Alt gr" tasten nede, trykk "apostrof". Slipp tastene og trykk på bokstaven som
skal ha apostrof. . (Dette er svært aktuelt i spansk tekst).

2) Bakover-apostrof: à è ì
Hold "Shift" nede og trykk "bakover-apostrof". Slipp tastene og trykk på bokstaven
som skal ha apostrof. (Dette er lite aktuelt i spansk tekst).

3) Tilde over ñ
Hold "Alt gr" tasten nede, trykk "tilde-tasten: ~". Slipp tastene og trykk på bokstaven
som skal ha tilde. (Dette er svært aktuelt i spansk tekst).

4) Ü med "Tysk omlyd" ü
Finn tasten med to prikker (samme som tilde ~) Trykk tasen, slipp tasten og trykk u.
(Dette er lite aktuelt i spansk tekst).

5) "Hustak" over â
Hold "Shift" nede og trykk "Hus tak tasten: ^ " Slipp tastene og trykk på bokstaven
som skal ha hustak. (Dette er lite aktuelt i spansk tekst).

6) Spørsmålstegn "opp ned" ¿
Hold "Alt" tasten nede, trykk tallet 168, på "tiltall- eller regnemaskin - tastaturet" til høyre!!!
Slipp "Alt" tasten.
(Ikke bruk tallene over qwerty .....!)
. (Dette er sværtt aktuelt i spansk tekst).

7) Utropstegn opp ned ¡
Hold "Alt" tasten nede, trykk tallet 173, på "tiltall- eller regnemaskin - tastaturet" til høyre!!! !!!
Slipp "Alt" tasten.
(Ikke bruk tallene over qwerty ...!)
(Dette er svært aktuelt i spansk tekst).

8) Krøllalfa
Hold "Alt gr" tasten nede, trykk "krøllalfa" tegnet, (ved 2-tallet).
(Dette er lite aktuelt i spansk tekst).

 

Noen av tastene med tall (over "qwerty" på tastaturet).. har noen ekstra tegn ved siden av tallet:
@ $ { [ ] }
Disse "aktiveres" med "Alt gr" -tasten.

De bokstavene hvor apostrof etc. ikke er tillatt, forblir uten tegn, men tegnet kommer foran bokstaven.
For å få fram bare tegnet uten bokstav, følg samme oppskrift, men tast "mellomrom" isteden for en bokstav